Pris og praktisk information:

Jeg tager 9000kr for en plads hvoraf kommunen dækker 75% af de dokumenterede udgifter. Dog maksimalt 5981kr.

I vil derfor hver måned modtage et skattefrit tilskud på 5981kr de vil blive sat ind på jeres konto, hvilket svarer til en egen betaling på 3019kr

Herefter indbetaler i det fulde beløb på 9000kr på min konto, således at beløbet er til min rådighed senest den 1. i måneden. Hvis d1. er i en weekend, skal betalingen falde den sidste hverdag I måneden. 

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer, ligesom i skal betale forud for pladsen hos mig.

For en plads i den private pasningsningsordning, betales der for samtlige 12 måneder. Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for samtlige 12 måneder.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr 1 januar. dette vil blive varslet i december.

Der ydes ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes til Tine Rohde på tlf. 89402222

Der er tilsyn fra Århus kommune/pædagogisk konsulent.

 

 

Jeg tager et reservationsgebyr på 1500kr som vil blive fratrukket 1. Måneds betaling. 

 

Praktisk info:

 

Der skal selv medbringes bleer og vådservietter.

Skiftetøj.

Overtøj der passer til årstiden.

Evt sovetøj.

Hjemmefutter.

Nusseklud/bamse/sutter

Evt. barnevogn.

evt special kost skal selv medbringes .